Aktuality

Prezentácie z Celoslovenskej odbornej konferencii v Kežmarku

Dňa 28.septembra sa v Kežmarku uskutočnila Celoslovenská odborná konferencia Pohyb-ruka v ruke so zdravím. Stretli sa na nej odborní aj praktickí lektori z oblasti pedagogickej verejnosti, zameranej na telesnú výchovu v materskej škole, ako aj inšpirovať učiteľov materskej školy k tvorivým...

Elektronické prihlasovanie je ukončené + mapa Kežmarok

Elektronické prihasovanie na Celoslovenskú odbornú konferenciu v Kežmarku bolo ukončné. Mapa mesta Kežmarok, nech sa páči: www.google.com/maps/d/embed?mid=171UpiCgWhk8wToNXoxx27wZdQkg&hl=sk" width="640" height="480"></iframe>

Celoslovenská odborná konferencia Pohyb - ruka v ruke so zdravím.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Mesto Kežmarok, Vás pozývajú na Celoslovenskú odbornú konferenciu Pohyb – ruka v ruke so zdravím, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR...

Aktuálna zápisnica

Vážené členky, v sekcii Aktivity - zápisnice z Rady Spoločnosti, nájdete aktuálnu zápsnicu zo zasadnutia Rady Spoločnosti, ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši.
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

     

 

 

Správa za rok 2013

Personálne riadenie materských škôl

09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)