Kontakt

 

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

Materská škola

Ul. Hrnčiarska 2
960 01 ZVOLEN

 

Tel.: 0918 528 203

E-mail: spolocnostzvolen@gmail.com

IČO: 006 26627