Kontakt

 

SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

Materská škola

Ul. Hrnčiarska 2
960 01 ZVOLEN

 

Tel.: +421 907 455 666

E-mail: spolocnostzvolen@gmail.com

IČO: 006 26627

IBAN: SK35 0200 0000 0032 2851 6859