Plán práce na rok 2018/19

  • Október:

           Zasadnutie Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu Partizánske

  • Január:

             Zasadnutie Rady SPV 

  • Apríl:

        Odborná konferencia a 25. Snem SPV v Partizánskom (4. – 5. 4. 2019 alebo 11.-12.4.)           

  • Máj 

    Študijno – poznávací zájazd - Provelsánsko (12.-19. máj 2019)

  • Jún:        

        Zasadnutie Rady SPV – vyhodnotenie  odbornej konferencie a Snemu SPV

  • Október
  •  Jednodňová konferencia 26. september 2019 - Prešov

  •  

Zmeny v Pláne práce na rok 2018/2019  sa môžu uskutočniť podľa návrhov z jednotlivých regiónov.