Plán činnosti SPV na rok 2019/2020

  • September:

           Zasadnutie Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu Prešov

          Celoslovenská odborná konferencia a 26.Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu - Učiteľka                       materskej školy v premenách času

  •  November
       Celoslovenská odborná konferencia Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy.                            Banská Bystrica
  • Január:

             Zasadnutie Rady SPV Žilina

  • Apríl:

        Odborná konferencia a 27. Snem SPV v Piešťanoch            

  • Jún:        

        Zasadnutie Rady SPV – vyhodnotenie  odbornej konferencie a Snemu SPV

  •  

Zmeny v Pláne práce na rok 2019/2020  sa môžu uskutočniť podľa návrhov z jednotlivých regiónov.