Plán činnosti SPV na rok 2022/2023

 

  • Marec:

             Zasadnutie Rady SPV Martin, voľby predsedu, voľby výboru SPV, zasadnutie revíznej komisie

  • Apríl:

        Zasadnutie prípravného výboru SPV k organizácii Celoslovenskej odbornej konferencii Materské školy v premenách času

    27.-28. apríl 2023 v Martine: Celoslovenská odborná konferencia Materské školy v premenách času, pri príležitosti 30. výročia vzniku organizácie      

  • Jún:        

        Zasadnutie Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu

  •