Plán práce na rok 2017/18

  • Október:

            Odborná konferencia „Tanečným pohybom ku zdraviu učiteľa“ v Banskej Bystrici (12. 10. 2017)

  • Január:

             Zasadnutie Rady SPV v Piešťanoch

  • Apríl:

        Odborná konferencia a 24. Snem SPV v Banskej Štiavnici (12. – 13. 04. 2018)

           Študijno – poznávací zájazd - Švédsko Štokholm (22. – 29. 04. 2018)

  • Jún:

        Zasadnutie Rady SPV – vyhodnotenie  odbornej konferencie a Snemu SPV

 

 

 

Zmeny v Pláne práce na rok 2017/2018  sa môžu uskutočniť podľa návrhov z jednotlivých regiónov.