Aktuality

Elektronické prihlasovanie je spustené - Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou v Liptovskom Mikuláši

Vážené kolegyne, pozývame Vás na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou do Liptovského Mikuláša dňa 25. a 26. mája 2017. Elektronické prihlasovanie bude spustené v najbližšom čase a budeme Vás informovať na našej web tránke ako aj na fb. Bližšie informácie máte v...

Možnosť pripomienkovať a podávať návrhy Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

Ministerstvo školstva dnes zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Na jeho príprave sa podieľal tím expertov v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik,  Ivan Juráš, Juraj...

Podporné stanovisko

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, ktorá ako nezávislá organizácia združuje k dnešnému dňu 2611 členov, odborníkov z  teórie a praxe predprimárneho vzdelávania v rámci celého Slovenska, vyjadruje týmto podporné stanovisko pre podnety a námety k navrhovanej reforme vzdelávania v regionálnom...

Vyhlásenie k NP Učiace sa Slovensko

Vyhlásenie členiek Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu SR k návrhu cieľov Národného programu UČIACE SA SLOVENSKO   MY, členky Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu na Slovensku, zastupujúce 2611 učiteliek materských škôl (odborníkov z teórie a praxi), plne stojíme za pripomienkami...

Učiace sa Slovensko

Vážené kolegyne, Dávame do pozornosti pripomienky k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Vyhlásenie SPV Poprad Pripomienky 4 Pripomienky3 Pripomienky2 Pripomienky1 Pripomienky región Tvrdošín Pripomienky región Tvrdošín Hladovka Pripomienky región...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

     

 

 

Správa za rok 2013

Personálne riadenie materských škôl

09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)