Aktuality

Deň učiteľov

Vážené kolegyne, kolegovia, ku Dňu učiteľov Vám želáme zdravie, úsmev na tvári a objatie našich detí. 

INFORMÁCIA O STANOVISKU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

Dňa 17. marca 2020 požiadali Rada pre rozvoj materských škôl (RRMŠ), Spoločnosť pre predškolskú výchovu (SPV) a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o písomné stanovisko...

Ponuka študijných programov Manažment vzdelávania a verejnej správy

Vážené kolegyne, na základe Vašich žiadostí ponúkame informáciu ohľadom akreditovaných študijných programov v oblasti Manažment vzdelávania a verejnej správy. Bližšie informácie nájdete v  týchto dokumentoch: LETÁK a PODROBNÉ INFO  

Kurz prvej pomoci v Poprade

Každý z nás má potenciál naučiť sa poskytovať prvú pomoc. Svetový deň prvej pomoci upriamuje na to aj našu pozornosť. Preto sme sa rozhodli zorganizovať školenie prvej pomoci pre učiteľky materských škôl v meste Poprad. Bližšie info nájdete v sekcii regióny - POPRAD.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>