Aktuality

Vyhlásenie k NP Učiace sa Slovensko

Vyhlásenie členiek Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu SR k návrhu cieľov Národného programu UČIACE SA SLOVENSKO   MY, členky Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu na Slovensku, zastupujúce 2611 učiteliek materských škôl (odborníkov z teórie a praxi), plne stojíme za pripomienkami...

Učiace sa Slovensko

Vážené kolegyne, Dávame do pozornosti pripomienky k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Vyhlásenie SPV Poprad Pripomienky 4 Pripomienky3 Pripomienky2 Pripomienky1 Pripomienky región Tvrdošín Pripomienky región Tvrdošín Hladovka Pripomienky región...

Stanovisko MŠ Svidník k Národnému programu Učiace sa Slovensko

Vážené kolegyne,  pripájame stanovisko k Národnému programu Učiace sa Slovensko kolektívu pedagogických zamestnancov z MŠ zo Svidníka. Hlboko si vážime ich podporu a budeme rady, ak sa pridajú aj ostatné materské školy.  Stanovisko MŠ Svidník

Odborná diskusia k Národného programu Učiace sa Slovensko za okrúhlym stolom

Dňa 27. 10. 2016 sa zástupkyňa Spoločnosti pre predškolskú výchovu zúčastnila odbornej diskusie za okrúhlym stolom spoločne z ostatnými zástupcami asociácií a profesijných organizácií k cieľom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO. Okrem iných problematík, bola...

Odborný seminár Do materskej školy chodíme radi.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Šaľa, usporiada odborný seminár  - Do materskej školy chodíme radi, pod záštitou primátora mesta Šaľa Jozefa Belického. Prihlasovanie tu
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

     

 

 

Správa za rok 2013

Personálne riadenie materských škôl

09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)