Aktuality

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (18. 5. 2020) Organizácia a podmienky prevádzky materských škôl

Výstava tvorivosti pedagógov materských škôl - 2020 - virtuálna prehliadka

Spoločnosť pre predškolskú výchovu-región Žilina Vás srdečne pozýva na virtuálnu Výstavu tvorivosti pedagógov materských škôl - 2020, ktorá sa pôvodne mala uskutočniť v mesiaci marec v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline ako druhý ročník. Z aktuálnych dôvodov bola zrušená. My Vám prinášame...

Aktuálne informácie ohľadom Rozhodnutia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Minister   školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje termíny a organizáciu projímania detí na predprimárne vzdelávanie. Rozhodnutie o prijímaní detí  Prijímanie detí na predprimárne...

Deň učiteľov

Vážené kolegyne, kolegovia, ku Dňu učiteľov Vám želáme zdravie, úsmev na tvári a objatie našich detí. 

INFORMÁCIA O STANOVISKU MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

Dňa 17. marca 2020 požiadali Rada pre rozvoj materských škôl (RRMŠ), Spoločnosť pre predškolskú výchovu (SPV) a Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o písomné stanovisko...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>