Príklady dobrej praxe

02.05.2023 17:03

Ukážky dobrej praxe, prezentované na Celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou "Materské školy v premenách času", ktorá sa konala 27.-28.4. 2023 v Martine.

Záhada zmiznutej knižky

Záhada zmiznutej knižky video

Saunovanie v materskej škole

Detské práva