Aktuality

Učiace sa Slovensko

Vážené kolegyne, Dávame do pozornosti pripomienky k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Vyhlásenie SPV Poprad Pripomienky 4 Pripomienky3 Pripomienky2 Pripomienky1 Pripomienky región Tvrdošín Pripomienky región Tvrdošín Hladovka Pripomienky región...

Stanovisko MŠ Svidník k Národnému programu Učiace sa Slovensko

Vážené kolegyne,  pripájame stanovisko k Národnému programu Učiace sa Slovensko kolektívu pedagogických zamestnancov z MŠ zo Svidníka. Hlboko si vážime ich podporu a budeme rady, ak sa pridajú aj ostatné materské školy.  Stanovisko MŠ Svidník

Odborná diskusia k Národného programu Učiace sa Slovensko za okrúhlym stolom

Dňa 27. 10. 2016 sa zástupkyňa Spoločnosti pre predškolskú výchovu zúčastnila odbornej diskusie za okrúhlym stolom spoločne z ostatnými zástupcami asociácií a profesijných organizácií k cieľom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO. Okrem iných problematík, bola...

Odborný seminár Do materskej školy chodíme radi.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Šaľa, usporiada odborný seminár  - Do materskej školy chodíme radi, pod záštitou primátora mesta Šaľa Jozefa Belického. Prihlasovanie tu

Upozornenie MŠVVaŠ SR - odbor správy rezortných údajov

Dávame na vedomie, že sa znovu objavili pokusy vylákať od škôl peniaze za to, že budú evidované v nejakom komerčnom registri. Mnohé školy nevedia, že nie je ich povinnosťou byť v evidencii komerčných registrov. Preto prosím o šírenie nasledujúcej informácie (OÚ ak máte priestor, tak...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>