Priezvisko, meno, titul

Adresa pracoviska

E - mail

telefón

 

Bolebruchová Jana, PaedDr.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu
Materská škola
Ul. Hrnčiarska 2
960 01 Zvolen

 

spolocnostzvolen@gmail.com

0918 528 203 

predsedníčka Spoločnosti

Kvietková Mária, Mgr.

Materská škola Brezno

m.kvietkova@gmail.com


0907844659

Tajomníčka Spoločnosti

Kabinová Ľuboslava, Mgr.

CŠPP

Ul. Kollárova 55

974 01 Banská Bystrica

ljuba.kabinova@gmail.com

0907 855 216

pokladníčka Spoločnosti

PhDr. Hajdúková Viera, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ul. Stromová 1

813 30 Bratislava

viera.hajdukova@minedu.sk

0905 760 842

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR

Backárová Janka, Bc.

Materská škola

Ul. Kuzmányho 41

060 01 Kežmarok 

janka.backarova@gmail.com

0902 626 120

revízna komisia

       

revízna komisia

Ursínyová Milada

Materská škola

Ul. Sásovská cesta 21

974 11 Banská Bystrica

ursinyova@banskabystrica.sk

048/4177293

0915 765 067

revízna komisia

Regióny

1.      Vránska Alžbeta

Materská škola

Ul. 29. augusta č. 14

974 01 Banská Bystrica

vranska@banskabystrica.sk

 

alzbeta.vranska@gmail.com

048/4141172

0907 278 950

Banská Bystrica

2.      Bombová Natália, Mgr.

 

nataliabombova72@gmail.com

0902202232

Bardejov

3.      Kinierová Monika, Mgr.

Materská škola

Ul. Bancíkovej 2

821 03 Bratislava - Ružinov

monikakinierova@gmail.com

0905647603

Bratislava

4.      Kvietková Mária, Mgr.

ZŠ s MŠ

Ul. MPČĽ 35

977 03 Brezno

kvietkovam@gmail.com

0907 844 659

Brezno

5.      Kamasová Eva, Mgr.

Súľov 380

013 52 Súľov

kamasova.e@gmail.com

0903 809 965

Bytča

6.  Makuchová Adriana Mgr.

Materská škola, Fojstvo 1253, 023 51  Raková,

 adriana.makuchova@gmail.com

0907455666

Čadca

7.      Michalicová Nella, Mgr.

Ul. Bysterecká 2066/7-5

026 01 Dolný Kubín

nella.michalicova@gmail.com

0903 390 295

Dolný Kubín

8.      Jarabeková Monika

Materská škola

Švedlár

monika.jarabekova@gmail.com

0905332442

Gelnica

9.  Jakubíková Marcela, Mgr.

Materská škola

Ul. SNP 27

972 51 Handlová

jakubikovamarcela@gmail.com

046/5475835

0917655 525

0904338808

Handlová

10.  Hanisková Želmíra, Bc.

Materská škola

Ul. Cintorínska 3

060 01 Kežmarok

zelmira.haniskova@gmail.com

052/4523019

0907 928 561

0911 474 646

Kežmarok

11.  Benadiková Alica

     

Kysucké Nové mesto

12.  Erhardtová Miroslava, Mgr.

Materská škola

Ul. ČS. Brigády 2

031 01 Liptovský Mikuláš

erhardtova.m@gmail.com

0908 333 304

Liptovský Mikuláš

13.  Jánošíková Soňa

ZŠ S MŠ

Kubínyiho nám. 6

984 01 Lučenec

sonajanosikova88@gmail.com

047/4328919

0908 912 868

Lučenec

14.  Schimíková Alena, Mgr.

Mestský úrad – odd. školstva

Nám. Vajanského 1

036 01 Martin

schimikova@martin.sk

043/4204370

0915 819 488

Martin

15.  Frančáková Herudová Janka, PaedDr.

Materská škola

Ul. Komenského

029 01 Námestovo

franaj@atlas.sk

043/5522578

0904 679 746

Námestovo

16.  Ježíková Janesová Martina, Mgr.

Materská škola 018 51 Nová Dubnica

janesova@gmail.com

0902264951

Nová Dubnica

17.  Ištoková Magdaléna

Materská škola

Ul. Dibrovova 13

915 01 Nové Mesto nad Váhom

istocka@zoznam.sk

0905842890

Nové Mesto nad Váhom

18 Veresová Renáta, Mgr.

Materská škola

Ul. Malinovského 27

985 06 Partizánske

spvpartizanske@gmail.com

0908 778 330

Partizánske

19.  Macanková Eva

Materská škola

Ul. Ružová 2

Piešťany

ms.ruzova@gmail.com

0907161426

Piešťany

20.  Žoldáková Slávka

ZŠ s MŠ

Materská škola

Ul. Tajovského

058 01 Poprad

zoldackas@gmail.com

0907 928 269

Poprad

21.  Lučivjanská Milena, Mgr.

Materská škola

Ul. Rozkvet 2024

01701Považská Bystrica

lucmilena@gmail.com

0905 778 394

Považská Bystrica

22.  Kalatovičová Valéria, Mgr.

Materská škola

Ul. Zemplínska 2

080 01 Prešov

kalatval@gmail.com

0905 519 493

Prešov

23.  Mujkošová Eva, Mgr.

Materská škola

Ul. V. Clementisa 251/12 

971 01 Prievidza

evamujkosova@gmail.com

0908 224 397

Prievidza

24.  Bieliková Jitka

Materská škola

Ul. Požiarna 1292/5
020 01 Púchov

jitulabi@gmail.com

0911 908 900

Púchov

25.  Liptáková Anna

Materská škola

Ul. Rybárska 50/1743

979 01 Rimavská Sobota

annaliptakova@atlas.sk

0944939716

Rimavská Sobota

26.  Žolnová Mária

Materská škola

Ul. Kyjevská 14

048 01 Rožňava

zona@sny.sk

0905 739 017

Rožňava

27.  Lokajová Janka, PaedDr.

Mestský úrad – odbor školstva

034 01 Ružomberok

lokajova@ruzomberok.sk

0915572089

Ružomberok

28. Polačková Valéria

ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou Školská 231/4, 067 82

valeriapolackova@gmai.com

 0918 485 949

Snina

29.  Vargová Irena

Materská škola

Hollého

Šaľa-Veča

irenavargova@gmail.com

0904311913

Šaľa

30.  Samončíková Anna, Mgr.

Materská škola

Ul. E. M. Šoltésovej 27

052 01 Spišská Nová Ves

mssoltesova@gmail.com

053/4462867

0905 771 928

Spišská Nová Ves

31.  Slávka Rafajová

 

Materská škola

MŠ Leningradská Michalovce

rafajovaslavka@gmail.com

 

0905911652

Zemplín

32.   Oriešková Jana, PaedDr.

ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku

Dolná Súča

91332 Dolná Súča

jana.orieskova@gmail.com

032/6593207

0907576264

Trenčín

33.  Šimalová Gabika, Mgr.

ZŠ s MŠ

Vitanová

gabika6969@gmail.com

 0907437338

Tvrdošín

34.  Gajdošová Darina

Materská škola Sídlisko

Ul. 1. mája 68

 Vranov nad Topľou 093 01

paulina.mazurova@zoznam.sk

dadagajdosova@zoznam.sk

0908 320 581

Vranov nad Topľou

35.  Babicová Erika, Bc.

Materská škola

Poľná 2,

990 01 Veľký Krtíš  

AT Š.Tuč.89

msmotyl@azet.sk

erika.babicova@azet.sk

911 717 685

Veľký Krtíš

36.  Strapková Kamila, Mgr.

Nám. Slobody 22 Zvolen

960 01 Zvolen

kstrapkova@zvolen.sk

0908 914 577

Zvolen

37.  Líšková Dáša, Mgr.

Materská škola

Ul. Dr. Jánskeho č. 8

elok. trieda A. Kmeťa č.11

965 01 Žiar nad Hronom

daska.liskova@gmail.com

045/6738262

0903 511 929

Žiar nad Hronom

Informatik

38.  PaedDr. Renáta Balková

Materská škola

Jarná 7

010 01 Žilina

spv.zilina@gmail.com

 

Žilina