Priezvisko, meno, titul

Adresa pracoviska

E - mail

telefón

Funkcia

Makuchová Adriana, Mgr.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu
Materská škola , Fojstvo 1253, Raková 023 51

 

spolocnostzvolen@gmail.com

0907455666 

predsedníčka SPV

Kvietková Mária, Mgr.

Materská škola Brezno

m.kvietkova@gmail.com


0907844659

Tajomníčka Spoločnosti

PhDr. Hajdúková Viera, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ul. Stromová 1

813 30 Bratislava

viera.hajdukova@minedu.sk

0905760 842

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR

Backárová Janka, Bc.

Materská škola

Ul. Kuzmányho 41

060 01 Kežmarok 

janka.backarova@gmail.com

0902626120

pokladníčka Spoločnosti

Ursínyová Milada


Banská Bystrica

 

0915765067

revízna komisia

Krajčovičová Viera

Bratislava

krajcovicova.vierka@gmail.com

 

0907 855216

revízna komisia

Rybková Mária

MŠ Záborského Poprad

maria.rybkova1@gmail.com

0908 440999

revízna komisia

Regióny

1. Vetráková Dáša, PaedDr.

MŠ Lazovná 32  Banská Bystrica

dasa.vetrakova@banskabystrica.sk

0905700801

Banská Bystrica

2. Bombová Natália, Mgr.

 

nataliabombova72@gmail.com

0902202232

Bardejov

3. Kinierová Monika, Mgr.

Materská škola

Ul. Bancíkovej 2

821 03 Bratislava - Ružinov

monikakinierova@gmail.com

0905647603

Bratislava

4. Kvietková Mária, Mgr.

ZŠ s MŠ

Ul. MPČĽ 35

977 03 Brezno

kvietkovam@gmail.com

0907 844659

Brezno

5. Kamasová Eva, Mgr.

Súľov 380

013 52 Súľov

kamasova.e@gmail.com

0903 809965

Bytča

6.  Makuchová Adriana Mgr.

Materská škola, Fojstvo 1253, 023 51  Raková,

 adriana.makuchova@gmail.com

0907455666

Čadca

7. Michalicová Nella, Mgr.

Ul. Bysterecká 2066/7-5

026 01 Dolný Kubín

nella.michalicova@gmail.com

0903 390295

Dolný Kubín

8.      Jarabeková Monika

Materská škola

Švedlár

monika.jarabekova@gmail.com

0905332442

Gelnica

9.  Jakubíková Marcela, Mgr.

Materská škola

Ul. SNP 27

972 51 Handlová

jakubikovamarcela@gmail.com

046/5475835

0917655 525

0904338808

Handlová

10.  Hanisková Želmíra, Bc.

Materská škola

Ul. Cintorínska 3

060 01 Kežmarok

zelmira.haniskova@gmail.com

052/4523019

0907 928561

0911 474646

Kežmarok

11.  Erhardtová Miroslava, Mgr.

Materská škola

Ul. ČS. Brigády 2

031 01 Liptovský Mikuláš

erhardtova.m@gmail.com

0908 333304

Liptovský Mikuláš

12.  Rakovanová Štefánia, Mgr.

Martin

s.rakovanova@gmail.com

 

 

Martin

13. Murínová Katarína

Materská škola

Ul. Veterná

029 01 Námestovo

 

 

 

Námestovo

14.  Ježíková Janesová Martina, Mgr.

Materská škola 018 51 Nová Dubnica

janesova@gmail.com

0902264951

Nová Dubnica

15.  Ištoková Magdaléna

Materská škola

Ul. Dibrovova 13

915 01 Nové Mesto nad Váhom

istocka@zoznam.sk

0905842890

Nové Mesto nad Váhom

16. Kohutovičová Katarína, PaedDr.

Materská škola

Ul. Malinovského 27

985 06 Partizánske

spvpartizanske@gmail.com

0908 778330

Partizánske

17.  Macanková Eva

Materská škola

Ul. Ružová 2

Piešťany

ms.ruzova@gmail.com

0907161426

Piešťany

18.  Smolcová Slávka

ZŠ s MŠ

Materská škola

Ul. Tajovského

058 01 Poprad

slavka.smolcova@gmail.com

 

0907928269

Poprad

19.  Kalatovičová Valéria, Mgr.

Materská škola

Ul. Zemplínska 2

080 01 Prešov

kalatval@gmail.com

0905519493

Prešov

20.  Pračková Darina

Materská škola

Ul. V. Clementisa 251/12 

971 01 Prievidza

 msclementisa@prievidza.sk

 

 

0903501 152

Prievidza

21.  Bieliková Jitka

Materská škola

Ul. Požiarna 1292/5
020 01 Púchov

jitulabi@gmail.com

0911 908900

Púchov

22.  Mgr. Peter Pôbiš 

Materská škola

Sídlisko Rimava 28/1066 Rimavska Sobota

5r.pobis@gmail.com

0911514595

Rimavská Sobota

23.  Lokajová Janka, PaedDr.

Mestský úrad – odbor školstva

034 01 Ružomberok

lokajova@ruzomberok.sk

0915572089

Ružomberok

24. Polačková Valéria

ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou Školská 231/4, 067 82

valeriapolackova@gmail.com

 0918485949

Snina

25.  Vargová Irena

Materská škola

Hollého

Šaľa-Veča

irenavargova@gmail.com

0904311913

Šaľa

26.  Samončíková Anna, Mgr.

Materská škola

Ul. E. M. Šoltésovej 27

052 01 Spišská Nová Ves

mssoltesova@gmail.com

053/4462867

0905 771928

Spišská Nová Ves

27.  Slávka Rafajová

Materská škola

MŠ Leningradská Michalovce

rafajovaslavka@gmail.com

0905911652

Zemplín

28.   Oriešková Jana, PaedDr.

ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku

Dolná Súča

91332 Dolná Súča

jana.orieskova@gmail.com

032/6593207

0907576264

Trenčín

29.  Šimalová Gabika, Mgr.

ZŠ s MŠ

Vitanová

gabika6969@gmail.com

 0907437338

Tvrdošín

30.  Babicová Erika, Bc.

Materská škola

Poľná 2,

990 01 Veľký Krtíš  

AT Š.Tuč.89

msmotyl@azet.sk

erika.babicova@azet.sk

911 717 685

Veľký Krtíš

31.  Strapková Kamila, Mgr.

Nám. Slobody 22 Zvolen

960 01 Zvolen

kstrapkova@zvolen.sk

0908914 577

Zvolen

32.  Líšková Dáša, Mgr.

Materská škola

Ul. Dr. Jánskeho č. 8

elok. trieda A. Kmeťa č.11

965 01 Žiar nad Hronom

daska.liskova@gmail.com

045/6738262

0903511 929

Žiar nad Hronom

Informatik

33.  PaedDr. Renáta Balková

Materská škola

Jarná 7

010 01 Žilina

spv.zilina@gmail.com

 

Žilina