Priezvisko, meno, titul

Adresa pracoviska

E - mail

telefón

Funkcia

 

  1. Makuchová Adriana, Mgr.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu
Materská škola , Fojstvo 1253, Raková 023 51

spolocnostzvolen@gmail.com

0907 455 666 

Predsedníčka

 

  1. Kvietková Mária, Mgr.

Materská škola Brezno

m.kvietkova@gmail.com

0907 844 659

Tajomníčka

 

  1. PhDr. Hajdúková Viera, PhD.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ul. Stromová 1

813 30 Bratislava

viera.hajdukova@minedu.sk

0905 760 842

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR

 

  1. Backárová Janka, Bc.

Ul. Kuzmányho 41

060 01 Kežmarok 

janka.backarova@gmail.com

0902 626 120

Hospodárka

 

  1. Ursínyová Milada


Banská Bystrica

ursinyova@banskabystrica.sk

0915 765 067

Revízna komisia

 

  1. Krajčovičová Viera

Bratislava

krajcovicova.vierka@gmail.com

 

0907 855 216

Revízna komisia

 

  1. Valášiková  Stanislava Mgr.

MŠ Záborského Poprad

stanislavavalasikova111@gmail.com

 

 

Revízna komisia

 

Regióny

1. Vetráková Dáša, PaedDr.

MŠ Lazovná 32  Banská Bystrica

dasa.vetrakova@banskabystrica.sk

0905 700 801

Banská Bystrica

 

2. Kovalčík Zuzana, Mgr.

 

veduca33@gmail.com

 

0908 092 449

Bardejov

 

3. Kinierová Monika, Mgr.

Ul. Bancíkovej 2

Bratislava - Ružinov

monikakinierova@gmail.com

0905 647 603

Bratislava

 

4. Kvietková Mária, Mgr.

ZŠ s MŠ,

Ul. MPČĽ 35

977 03 Brezno

kvietkovam@gmail.com

0907 844 659

Brezno

 

5. Kamasová Eva, Mgr.

MŠ, Súľov 380

013 52 Súľov

kamasova.e@gmail.com

0903 809 965

Bytča

 

6.  Makuchová Adriana Mgr.

MŠ, Fojstvo 1253, 023 51  Raková,

spvcadca@gmail.com

 

0907 455 666

Čadca

 

7.  Jakubíková Marcela, Mgr.

MŠ,

Ul. SNP 27

Handlová

jakubikovamarcela@gmail.com

046/5475835

0917 655 525

0904 338 808

Handlová

 

8.  Jezerčáková Slávka, PaedDr.

MŠ, Cintorínska 3 Kežmarok

kezmarok.spv@gmail.com

 

0903548170

Kežmarok

 

9. Somogyiová Adriana, Mgr.

Košice

asomogyiova@centrum.sk

 

0905 134  182

Košice a okolie

 

10.  Erhardtová Miroslava, Mgr.

MŠ, Ul. ČS. Brigády 2

Liptovský Mikuláš

erhardtova.m@gmail.com

0908 333 304

Liptovský Mikuláš

 

11.  Rakovanová Štefánia, Mgr.

Martin

spvmartin@gmail.com

 

 

Martin

 

12.  Ježíková Janesová Martina, Mgr.

MŠ, Nová Dubnica

janesova@gmail.com

0902 264 951

Nová Dubnica

 

13.  Jakubesová Katarína

MŠ,, Hurbanova 6

Nové Mesto nad Váhom

istocka@zoznam.sk

 

0905 842 890

Nové Mesto nad Váhom

 

14. Kohutovičová Katarína, PaedDr.

MŠ, Ul. Malinovského 27

Partizánske

spvpartizanske@gmail.com

0908 778 330

Partizánske

 

15.  Gordianová Lucia Mgr.

MŠ Ul. Ružová 2

Piešťany

ms.ruzova@gmail.com

0908 632 163

Piešťany

 

16.  Smolcová Slávka

ZŠ s MŠ

Ul. Tajovského

Poprad

slavka.smolcova@gmail.com

0907 928 269

Poprad

 

17.  Kalatovičová Valéria,Mgr.

Ul. Zemplínska 2

080 01 Prešov

kalatval@gmail.com

0905 519 493

Prešov

 

18.  Pračková Darina

Ul. V. Clementisa 251/12 

Prievidza

msclementisa@prievidza.sk

 

0903 501 152

Prievidza

 

19.  Bieliková Jitka

Ul. Požiarna 1292/5
Púchov

jitulabi@gmail.com

 

0911 908 900

Púchov

 

20.  Brnová Janka Mgr.

MsÚ – odbor školstva

034 01 Ružomberok

lokajova@ruzomberok.sk

0915 572 089

Ružomberok

 

21. Polačková Valéria

ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou Školská 231/4, 067 82

valeriapolackova@gmail.com

 0918 485 949

Snina

 

22.  Vargová Irena

Hollého

Šaľa-Veča

irenavargova@gmail.com

0904 311 913

Šaľa

 

23.   Ľochová Daniela

MŠ Leningradská 1

Michalovce

danielle.lochova@gmail.com

0948 315 883

Zemplín

 

24. Dubovská Miroslava, Bc.


Odbojárov 177/8A,
Nemšová

mdubovska@azet.sk

 

0907 413 250

Trenčín

 

25.  Šimalová Gabika, Mgr.

ZŠ s MŠ

Vitanová

jgabika6969@gmail.com

 0907 437 338

Tvrdošín

 

26.  Babicová Erika, Bc.

Poľná 2,

Veľký Krtíš  

msmotyl@azet.sk

erika.babicova@azet.sk

911 717 685

Veľký Krtíš

 

27.  Repková Zuzana, PaedDr.

MŠ, Imatra 2548/8, Zvolen. 

zrepkova4@gmail.com

 

0908 914 577

Zvolen

 

28.  Líšková Dáša, Mgr.

MŠ, Ul. A. Kmeťa 11

Žiar nad Hronom

daska.liskova@gmail.com

045/6738262

0903 511 929

Informatik Žiar nad Hronom

 

29.   Balková Renáta,  PaedDr.

MŠ, Jarná 7, Žilina

spv.zilina@gmail.com

 

Žilina