Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (18. 5. 2020)