Aktuality

Celoslovenská odborná konferencia Pohyb - ruka v ruke so zdravím.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Mesto Kežmarok, Vás pozývajú na Celoslovenskú odbornú konferenciu Pohyb – ruka v ruke so zdravím, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR...

Aktuálna zápisnica

Vážené členky, v sekcii Aktivity - zápisnice z Rady Spoločnosti, nájdete aktuálnu zápsnicu zo zasadnutia Rady Spoločnosti, ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši.

Výzva k podpore protestného pochodu 1. júla 2016

Vážení kolegovia, členovia a funkcionári školských organizácií,   Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR   a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teda 1. júla 2016, organizuje...

Triedna kniha

Aktuálny dokument Triedna kniha a jej vedenie v MŠ nájdete v sekcii legislatívne okienko.
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

     

 

 

Správa za rok 2013

Personálne riadenie materských škôl

09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)