Aktuality

Výzva k podpore protestného pochodu 1. júla 2016

Vážení kolegovia, členovia a funkcionári školských organizácií,   Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov v stý deň pôsobenia vlády SR   a zároveň v prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ, teda 1. júla 2016, organizuje...

Triedna kniha

Aktuálny dokument Triedna kniha a jej vedenie v MŠ nájdete v sekcii legislatívne okienko.

Elektronické prihlasovanie - Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu

Vážené kolegyne, srdečne Vás pozývame na   Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ktorá sa ukutoční v Bratislave v dňoch 15. a 16. apríla 2016.  Bližšie info v pozvánke. Elektronické prihlasovanie je spustené do...

Pripomienkovanie

Na zasadnutí Rady Spoločnosti v Rajeckých Tepliciach sa členky Rady uzniesli na zmene Stanov a Zásadách hospodárenia, ktoré sú verejne dostupné na web stránke Spoločnosti. Vaše pripomienky môžete zasielať na spolocnostzvolen@gmail.com do 15.2.2016. 

Zápisnica

Vážené kolegyne v sekcii Aktivity-zápisnice z Rady Spoločnosti, pribudla aktuálna zápisnica zo stretnutia členov Rady Spoločnosti v Rajeckých Teplicach konaná v dňoch 15. a 16.. januára 2016.
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

     

 

 

Správa za rok 2013

Personálne riadenie materských škôl

09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)