Aktuality

Okrúhly stôl - Učiace sa Slovensko - aktuálne

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa stretli na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. autori pripravovaného dokumentu Učiace sa Slovensko  RNDr. Vladimír Burjan, MUDr. Ivan Juráš, doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. so zástupcami Asociácie výchovných poradcov, centier...

Elektronické prihlasovanie je spustené - Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou v Liptovskom Mikuláši

Vážené kolegyne, pozývame Vás na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou do Liptovského Mikuláša dňa 25. a 26. mája 2017. Elektronické prihlasovanie bude spustené v najbližšom čase a budeme Vás informovať na našej web tránke ako aj na fb. Bližšie informácie máte v...

Možnosť pripomienkovať a podávať návrhy Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

Ministerstvo školstva dnes zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Na jeho príprave sa podieľal tím expertov v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik,  Ivan Juráš, Juraj...

Podporné stanovisko

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, ktorá ako nezávislá organizácia združuje k dnešnému dňu 2611 členov, odborníkov z  teórie a praxe predprimárneho vzdelávania v rámci celého Slovenska, vyjadruje týmto podporné stanovisko pre podnety a námety k navrhovanej reforme vzdelávania v regionálnom...

Vyhlásenie k NP Učiace sa Slovensko

Vyhlásenie členiek Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu SR k návrhu cieľov Národného programu UČIACE SA SLOVENSKO   MY, členky Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu na Slovensku, zastupujúce 2611 učiteliek materských škôl (odborníkov z teórie a praxi), plne stojíme za pripomienkami...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>