Aktuality

Otvorený list ministrovi školstva BRANISLAVOVI GRÖHLINGOVI

 V Bratislave 20 7. 2020 Vážený pán minister Mgr. Branislav Gröhling,                                                               ...

Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania (22. 5. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5....

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (18. 5. 2020) Organizácia a podmienky prevádzky materských škôl

Výstava tvorivosti pedagógov materských škôl - 2020 - virtuálna prehliadka

Spoločnosť pre predškolskú výchovu-región Žilina Vás srdečne pozýva na virtuálnu Výstavu tvorivosti pedagógov materských škôl - 2020, ktorá sa pôvodne mala uskutočniť v mesiaci marec v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline ako druhý ročník. Z aktuálnych dôvodov bola zrušená. My Vám prinášame...

Aktuálne informácie ohľadom Rozhodnutia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Minister   školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje termíny a organizáciu projímania detí na predprimárne vzdelávanie. Rozhodnutie o prijímaní detí  Prijímanie detí na predprimárne...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>