Stanovisko k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

Stanovisko k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Rada pre rozvoj materských škôl Vás informuje o spoločnom stanovisku k školskému zákonu, ktorým sa ustanovuje povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Stanovisko k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu