Úspešný štart do nového školského roku 2020/2021

Úspešný štart do nového školského roku 2020/2021

Želáme všetkým materským školám úspešný štart do nového školského roku 2020/2021.

Vaša Spoločnosť pre predškolskú výchovu