Zborník odborných príspevkov - Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Zborník odborných príspevkov - Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Vážení čitatelia,

Spoločnosť pre predškolskú výchovu sa Vám opäť prihovára prostredníctvom zborníka odborných príspevkov. Napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam, spojených s celosvetovou pandémiou Covid 19, ktorá nám zasiahla do životov a obmedzila prezenčnú odbornú činnosť Spoločnosti pre predškolskú výchovu, Vám odovzdávame zborník, ktorý vznikol ako prezentácia dobrej praxe Spoločnosti pre predškolskú výchovu. 

--

Mgr.Adriana Makuchová