On line stretnutia

Členovia Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu sa aj v súčasnosti stretávajú on line spôsobom a riešia aktuálne problémy a zmeny, týkajúce sa súčasnej pandemickej problematike a legislatíve, ohľadom povinného predprimárneho vzdelávania.