Aktuality

Zhodnotenie a poďakovanie

Milí účastníci, hostia, lektori, vystavovatelia, ďakujem Vám za účasť na sneme a na celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Materské školy v premenách času v Piešťanoch. Zvlášť chcem poďakovať organizačnému tímu, vďaka spolupráci sa nám podarilo v Piešťanoch...

Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, Piešťany 6. a 7. október 2022

Srdečne Vás pozývame na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou dňa 6. a 7. októbra 2022 v Piešťanoch. Bližšie informácie získate v Pozvánke a pri elektronickom prihlasovaní. Tešíme sa na Vašu účasť. Elektronické prihlasovanie na konferenciu Pozvánka aj s organizačnými...

Stanovisko k lesným klubom

STANOVISKO K NÁVRHU POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY RADOVANA SLOBODU A ANNY ZEMANOVEJ NA VYDANIE ZÁKONA, KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON Č. 245/2008 Z.Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ...

Aktuálna zmena v zákone č.245/2008 Z.z. (školský zákon)

Dňa 22. júna 2021 bol v NR SR schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon je účinný od 10. júla 2021 a...

Manuál Predprimárne vzdelávanie detí

Na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v časti Regionálne školstvo_ Predprimárne vzdelávanie_ Stanoviská a informatívne materiály bol uverejnený materiál: Manuál Predprimárne vzdelávanie detí (spracované podľa právneho stavu účinného od 10. júla 2021)  Manuál
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>