Aktuality

Deň materských škôl - 4. november

V dnešný pre materské školy významný deň "Deň materských škôl" nás potešil svojim pozdravom na 16. schôdzi NR SR pán podpredseda NR SR Milan Laurenčík, ktorý na začiatku popoludňajšieho rokovania poďakoval materským školám týmito slovami: " Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,...

Stanovisko k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Rada pre rozvoj materských škôl Vás informuje o spoločnom stanovisku k školskému zákonu, ktorým sa ustanovuje povinné predprimárne vzdelávanie v materských školách. Stanovisko k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

Zborník odborných príspevkov - Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Vážení čitatelia, Spoločnosť pre predškolskú výchovu sa Vám opäť prihovára prostredníctvom zborníka odborných príspevkov. Napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam, spojených s celosvetovou pandémiou Covid 19, ktorá nám zasiahla do životov a obmedzila prezenčnú odbornú činnosť...

Úspešný štart do nového školského roku 2020/2021

Želáme všetkým materským školám úspešný štart do nového školského roku 2020/2021. Vaša Spoločnosť pre predškolskú výchovu
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>