Aktuality

Zborník odborných príspevkov - Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Vážení čitatelia, Spoločnosť pre predškolskú výchovu sa Vám opäť prihovára prostredníctvom zborníka odborných príspevkov. Napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam, spojených s celosvetovou pandémiou Covid 19, ktorá nám zasiahla do životov a obmedzila prezenčnú odbornú činnosť...

Úspešný štart do nového školského roku 2020/2021

Želáme všetkým materským školám úspešný štart do nového školského roku 2020/2021. Vaša Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Otvorený list ministrovi školstva BRANISLAVOVI GRÖHLINGOVI

 V Bratislave 20 7. 2020 Vážený pán minister Mgr. Branislav Gröhling,                                                               ...

Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania (22. 5. 2020)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5....

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (18. 5. 2020) Organizácia a podmienky prevádzky materských škôl
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>