Aktuality

Deň učiteľov

Všetkým učiteľom prajeme krásny sviatočný deň. Ďakujeme za trpezlivosť, odvahu a láskavosť pri výchove tých najmenších. 

Metodický deň pre učiteľov materských škôl s medzinárodnou účasťou - Výchovno-vzdelávacia platforma profesorky Márie Podhájeckej.

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, v spolupráci s mestom Prešov a Materskou školou Bajkalska 31 v Prešove organizuje na počesť profesorky Márie Podhájeckej dňa 11. novembra 2022 od 9,00 hod. v kine Scala, Masarykova 7, Prešov Metodický deň s medzinárodnou účasťou pre učiteľov...

Zhodnotenie a poďakovanie

Milí účastníci, hostia, lektori, vystavovatelia, ďakujem Vám za účasť na sneme a na celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Materské školy v premenách času v Piešťanoch. Zvlášť chcem poďakovať organizačnému tímu, vďaka spolupráci sa nám podarilo v Piešťanoch...

Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, Piešťany 6. a 7. október 2022

Srdečne Vás pozývame na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou dňa 6. a 7. októbra 2022 v Piešťanoch. Bližšie informácie získate v Pozvánke a pri elektronickom prihlasovaní. Tešíme sa na Vašu účasť. Elektronické prihlasovanie na konferenciu Pozvánka aj s organizačnými...

Stanovisko k lesným klubom

STANOVISKO K NÁVRHU POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY RADOVANA SLOBODU A ANNY ZEMANOVEJ NA VYDANIE ZÁKONA, KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON Č. 245/2008 Z.Z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>