Aktuality

Výsledky výtvarnej súťaže "Moja materská škola"

Do 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Moja materská škola sa zapojilo mnoho materských škôl Slovenskej republiky s celkovým počtom výtvarných prác 504.   Z tohto počtu vybrala odborná komisia štyri víťazné práce a jedno prvé miesto. Ocenenie za 1. miesto získava...

Celoslovenská odborná konferencia "Materské školy v premenách času" v Bardejove

Srdečne Vás pozývame na celoslovenskú odbornú konferenciu "Materské školy v premenách času" pod záštitou a odbornou garanciou MŠVVaM SR a záštitou Mesta Bardejov v dňovh 11 a 12. apríla 2024. Prihlasovanie nájdete TUPOZVÁNKA 

Publikácie Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.

Vážené kolegyne, máme možnosť nahliadnuť a zoznámiť sa s rôznymi publikáciami, napr. s metodicko-didaktickou publikáciou zameranou na výchovu k prosociálnosti v materských školách (Ako nebyť grobianom, U nás v škôlke, Nahnevaná Dorka a iné). Autorom týchto publikácií je Mgr. Vladimír Fedorko,...

30.výročie vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu Materské školy v premenách času.

30. výročie vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu sa konalo 27.-28.4. 2023 v Martine, presne tam, kde aj vzniklo. Stretlo sa tam množstvo zanietených osobností, či už zakladateľov, účastníkov, odborníkov, pokračovateľov. Atmosféru podujatia podčiarkla táto významná udalosť pri tvorbe...

Celoslovenská odborná konferencia "Materské školy v premenách času"

Pri príležitosti 30.výročia vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu Vás srdečne pozývame na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou, pod záštitou a odbornou garanciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mesta Martin 27. - 28. apríla...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>