Aktuality

Publikácie Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.

Vážené kolegyne, máme možnosť nahliadnuť a zoznámiť sa s rôznymi publikáciami, napr. s metodicko-didaktickou publikáciou zameranou na výchovu k prosociálnosti v materských školách (Ako nebyť grobianom, U nás v škôlke, Nahnevaná Dorka a iné). Autorom týchto publikácií je Mgr. Vladimír Fedorko,...

30.výročie vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu Materské školy v premenách času.

30. výročie vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu sa konalo 27.-28.4. 2023 v Martine, presne tam, kde aj vzniklo. Stretlo sa tam množstvo zanietených osobností, či už zakladateľov, účastníkov, odborníkov, pokračovateľov. Atmosféru podujatia podčiarkla táto významná udalosť pri tvorbe...

Celoslovenská odborná konferencia "Materské školy v premenách času"

Pri príležitosti 30.výročia vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu Vás srdečne pozývame na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou, pod záštitou a odbornou garanciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mesta Martin 27. - 28. apríla...

Výtvarná súťaž k 30. výročiu vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu

Spoločnosť pre predškolskú výchovu vyhlasuje celoslovenskú súťaž výtvarnej tvorby detí materských škôl "Moja materská škola" pri príležitosti 30. výročia vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Výtvarné práce je potrebné zaslať do 25.apríla 2023 podľa podmienok, ktoré sú súčasťou...

Deň učiteľov

Všetkým učiteľom prajeme krásny sviatočný deň. Ďakujeme za trpezlivosť, odvahu a láskavosť pri výchove tých najmenších. 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>