Celoslovenská odborná konferencia "Materské školy v premenách času"

Celoslovenská odborná konferencia "Materské školy v premenách času"

Pri príležitosti 30.výročia vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu Vás srdečne pozývame na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou, pod záštitou a odbornou garanciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mesta Martin 27. - 28. apríla 2023 v Martine, pod názvom "Materské školy v premenách času".

Elektronické prihlasovanie tu

Pozvánka