Publikácie Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.

Vážené kolegyne,

máme možnosť nahliadnuť a zoznámiť sa s rôznymi publikáciami, napr. s metodicko-didaktickou publikáciou zameranou na výchovu k prosociálnosti v materských školách (Ako nebyť grobianom, U nás v škôlke, Nahnevaná Dorka a iné). Autorom týchto publikácií je Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie / Department of Preschool and Elementary Education and Psychology
Prešovská univerzita v Prešove / University of Presov

PUBLIKÁCIE