30.výročie vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu Materské školy v premenách času.

30.výročie vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu Materské školy v premenách času.

30. výročie vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu sa konalo 27.-28.4. 2023 v Martine, presne tam, kde aj vzniklo. Stretlo sa tam množstvo zanietených osobností, či už zakladateľov, účastníkov, odborníkov, pokračovateľov. Atmosféru podujatia podčiarkla táto významná udalosť pri tvorbe referátov, workshopov, diskusií a diskusných fór. Bohatý odborný program sa stretával s kultúrou detských prác a vystúpení, uznaní, ocenení a poďakovaní pedagógov, ktorí stoja a stáli počas dlhého obdobia cesty Spoločnosti pre predškolksú výchovu.  Poďakovanie patrí aj organizačnému výboru pod vedením Štefánii Rakovanovej, kzorí sa zaslúžili o príjemnú atmosféru počas oboch dní.

Ďakujeme

Zľava Viera Hajdúková, Lucia Pašková, Eva Mujkošová, Želmíra Hanisková, Eva Gašparová, Alena Schimíková, Dáša Líšková, Monika Miňová, Michaela Vargová

 

 

 

 

 

 

 

GRATULUJEME oceneným dámam.

Zľava: Viera Hajdúková, Lucia Pašková, Eva Mujkošová, Želmíra Hanisková, Eva Gašparová, Adriana Makuchová, Alena Schimíková, Dáša Líšková, Monika Miňová, Michaela Vargová