Tvrdošín

Odborné vzdelávanie

Hra ako prostriedok rozvoja dieťaťa predškolského veku v materskej škole   V rámci SPV v regióne Tvrdošín, sa nám podarilo konečne „naživo“ zorganizovať odborné vzdelávanie s doc. PaedDr. Barborou Kováčovou, PhD., vysokoškolskou učiteľkou, liečebnou pedagogičkou a šéfredaktorkou...

Tvrdošín

predsedníčka regiónu: Mgr. Gabriela Šimalová, počet členov v regióne: 85 kontakt:  gabika6969@gmail.com  

Metodický deň

V pondelok  17.02.2014 sa zástupkyne materských škôl v okrese Tvrdošín stretli, aby sa oboznámili s novými Alternatívnymi hrami. Takto sme nazvali zmyslové hry detí a činnosti každodenného života, ktoré sme si aktualizovali na podmienky nášho  predškolského zariadenia....