Metodický deň

V pondelok  17.02.2014 sa zástupkyne materských škôl v okrese Tvrdošín stretli, aby sa oboznámili s novými Alternatívnymi hrami. Takto sme nazvali zmyslové hry detí a činnosti každodenného života, ktoré sme si aktualizovali na podmienky nášho  predškolského zariadenia. Talianska detská lekárka a pedagogička  Mária Montessoriová dala základy pre zážitkové poznávanie  a získavanie zručností detí predškolského veku. Veľmi nás nadchla svojimi metódami, keďže sme videli radosť  s akou sa deti hrajú a zároveň aj učia na Montessori hrách. Organizuje ich  pani Ľ. Personová v materskom centre Dupajda. Chceli sme sa podeliť s nápadmi, hrami a zaujímavými aktivitami pre deti, ktoré by mohli využiť aj učiteľky iných materských škôl v našom okrese pri výchovno-vzdelávacej práci s deťmi. Záujem prítomných bol aktívny. Po krátkej prednáške pani učiteľky Daniely Novákovej a Ľubici Personovej mali možnosť pozorovať  hru a aktivity detí.  Potom  si pani  učiteľky vyskúšali konkrétne činnosti, ktoré zaujali deti. Potešila nás účasť na tomto metodickom  dni   pána  riaditeľa  ZŠ s MŠ Mgr. Ľ. Ivana a metodičky školského úradu v Tvrdošíne pani PaedDr. I. Šurinovej.
Hostia z akcie odchádzali spokojní  s mnohými nápadmi, elánom  do ďalšej  práce v Materskej škole, kde snáď využijú získané informácie a tak potešia  svoje deti zážitkovým poznávaním.