Šaľa

Šaľa

predsedníčka regiónu: Irena Vargová,  počet členov v regióne: 63 kontakt: spolocnost.sala@gmail.com  

Modernizácia výučby v materských školách

MODERNIZÁCIA VÝUČBY V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH Spoločnosť pre predškolskú výchovu v spolupráci so Spoločným školským úradom mesta Šaľa zorganizovali dňa 17.10.2013 vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl plánovanou exkurziou. Našim cieľom bolo umožniť učiteľkám oboznámiť sa podrobnejšie s...

Prvá pomoc

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa, zorganizovala v mesiaci november odborný seminár pre učiteľky materských škôl s názvom „Prvá pomoc pri úrazoch detí“. Základné postupy správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch u detí nám prezentoval MUDr. Ľuboslav Džugan -...