Žiar nad Hronom

predsedníčka regiónu: Mgr. Dáša Lišková

počet členov v regióne: 134

kontakt: daska.liskova@gmail.com

 

Žiar nad Hronom

Odborno-zážitkový workshop Zapáľ svoj oheň a nenechaj ho vyhasnúť

24.01.2020 20:25
Dnes sme sa stretli s členkami regiónu Žiar nad Hronom na odborno-zážitkovom workshope. Celé popoludnie sa tiahlo príjemnou atmosférou, kľudnom a inšpiratívnom prostredí. Ďakujeme lektorke Marcelke za iný pohľad na problémy a ich riešenia pomocou zvukov, vážnej hudby, kresbou, vnútornou silou a...