Martin

predsedníčka regiónu: Mgr. Štefánia Rakovanová

počet členov v regióne: 238

kontakt: s.rakovanova@gmail.com