Poprad

Región Poprad

predsedníčka regiónu: Slávka Žoldáková, počet členov v regióne: 88 kontakt:  zoldackas@gmail.com  

Daniela Kašická

Daniela Kašická pracuje v MŠ  v Poprade už 36 rokov.  Má mimoriadne výtvarné schopnosti, ktoré  sme využili aj v našej materskej škole.Vymaľovala v ôsmich triedach rozprávkové obrazy o veľkosti 10x3m. Podarilo sa nám tak zmeniť image školy a spríjemniť prostredie  MŠ. Jej...