Modernizácia výučby v materských školách

MODERNIZÁCIA VÝUČBY V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH
Spoločnosť pre predškolskú výchovu v spolupráci so Spoločným školským úradom mesta Šaľa zorganizovali dňa 17.10.2013 vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl plánovanou exkurziou. Našim cieľom bolo umožniť učiteľkám oboznámiť sa podrobnejšie s možnosťami, ktoré pre deti predškolského veku ponúka mesto Bratislava. Spoločne sme navštívili centrum moderných technológií Edulab, Prírodovedné múzeum, Detské múzeum a Medzinárodný dom umenia Bibiana.

Odborno metodický seminár v centre Edulab bol zameraný na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a využívanie digitálnych vzdelávacích obsahov v procese výučby. Prezreli sme si priestory Edulab-u a ukážku ďalších digitálnych zariadení a vybraných inovatívnych výučbových metód.

V Prírodovednom múzeu nás lektorka sprevádzala prírodovednou expozíciou, bližšie informovala o „škole“ v múzeu a súbore špeciálnych aktivít a programov. Aktivity zamerané pre deti, ktoré múzeum ponúka najlepšie sprístupnia výstavu, expozície a činnosť aj tým najmenším. Učiteľom tento program umožňuje neopakovateľným spôsobom oživiť výučbu priamou skúsenosťou a kontaktom s exponátmi.

Detské múzeum nás očarilo pestrou ponukou vzdelávaco-poznávacích aktivít pre deti, rodiny, materské školy. Aktivity pre deti, ktoré boli prezentované, podnecujú zvedavosť detí a v diskusii vytvárajú priestor pre aktívne učenie sa, bádanie, tvorivé myslenie a novú inšpiráciu.

Nezabudnuteľným zážitkom sa nepochybne stala vernisáž v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana s názvom „Zvukofóóónia“. Jej autorom je nemecký umelec Michael Bradke, ktorý svoju originalitu predviedol aj nám. Mali sme možnosť vyskúšať si výnimočný, kreatívny svet zvukov a hudby, ktorý vtipne, mimoriadne invenčne i múdro autor zmiešal a vytvoril ojedinelé objekty. Tieto zvukovo-výtvarné inštalácie sú veľmi netradičné a veľmi vhodné pre deti, pretože vzbudzujú ich zvedavosť.

Okrem príjemne stráveného času, sme si priniesli mnoho inšpirácií a nápadov pre naše ďalšie pôsobenie. Exkurzia v nás zanechala plno zážitkov a upevnila priateľské vzťahy.
PaedDr. Žaneta Gužíková