Prvá pomoc

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa, zorganizovala v mesiaci november odborný seminár pre učiteľky materských škôl s názvom „Prvá pomoc pri úrazoch detí“. Základné postupy správneho poskytovania prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch u detí nám prezentoval MUDr. Ľuboslav Džugan - detský lekár, pediater, nefrológ. V diskusii preukázal svoju odbornosť, trpezlivosť a empatiu. Poskytol učiteľkám odborné informácie, ktoré pomôžu pri riešení problémov súvisiacich s bežnými detskými ochoreniami. 

Záchranu života považujeme za jednu z najdôležitejších situácií, pri ktorej je potrebné zachovať pokoj a hneď pomáhať. Preto bolo pre nás dôležité dozvedieť sa ako pomôcť, keď príde k najhoršiemu. Uvedomujeme si, že život je najvzácnejší dar, preto sa ho snažíme chrániť aj rozvíjaním si našich profesijných kompetencií.
PaedDr. Žaneta Gužíková