Zhodnotenie a poďakovanie

Zhodnotenie a poďakovanie
Milí účastníci, hostia, lektori, vystavovatelia,
ďakujem Vám za účasť na sneme a na celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou Materské školy v premenách času v Piešťanoch.
Zvlášť chcem poďakovať organizačnému tímu, vďaka spolupráci sa nám podarilo v Piešťanoch pripraviť podujatie, ktoré svojím zameraním, obsahom a osobnosťami prednášajúcich naplnilo očakávania prítomných.
Ďakujem predsedníčke regiónu Piešťany Mgr. Lucii Gordianovej, celému organizačnému tímu učiteliek a deťom za prekrásny úvodný program.
V konferenčnej sále sa v priebehu dopoludnia sústredilo takmer 300 účastníkov, hostí, vynikajúcich lektorov z celého Slovenska, ale i zahraničia. Prevažne boli prítomné členky Spoločnosti pre predškolskú výchovu, ktoré tvorili viac ako 70 % prítomných. Najviac účastníkov bolo z regiónu Piešťany, Zvolen, Bratislava. Prišli aj účastníci z regiónov Trnava, Kežmarok, Martin, Považská Bystrica, Partizánske, Púchov, Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Čadca, Košice, Liptovský Mikuláš, Poprad, Snina, Šaľa, Zemplín, Žilina a iných a mnohí hostia z Čiech, Srbska a Poľska.
Na konferencii sa prezentovalo 15 vystavovateľov, ktorí boli prínosom podujatia a sprostredkovali účastníkom množstvo odbornej literatúry, učebných pomôcok, didaktickej techniky, školského nábytku, ale i rôznych materiálov pre využitie v materskej škole.
V úvode podujatia sme privítali primátora mesta Piešťany, Mgr. Petra Jančoviča, PhD. a odborného garanta konferencie PhDr. Vieru Hajdúkovú, PhD., z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Veľmi ma teší, že o účasť prejavili záujem aj zástupcovia Štátnej školskej inšpekcie , Českej školskej inšpekcie, ale i miestnej samosprávy regiónu Piešťany.
Podarilo sa nám na jednom mieste počas dvoch dní, sústrediť odborníkov, ktorí obohatili konferenciu svojimi príspevkami, v ktorých rezonovali z viacerých pohľadov aktuálne témy predprimárneho vzdelávania.
 
Popoludní a na druhý deň dopoludnia sa účastníci konferencie na diskusných fórach, prednáškach a workshopov oboznámili s konkrétnymi témami podľa vlastného výberu.
Verím, že prítomní našli pre svoju prax nové nápady, podnety, ale i riešenia. Prostredie pre priebeh konferencie bolo pripravené profesionálne a príjemná priateľská atmosféra sprevádzala počas oboch dní a na slávnostnom večeri účastníkov konferencie.
Toto celoslovenské stretnutie bolo dôležitým impulzom pre všetky učiteľky a učiteľov materských škôl, ktorí sa zúčastnili.
Som nesmierne hrdá na Vás, na predsedníčky jednotlivých regiónov, ale i všetkých účastníkov konferencie, ktorí mali záujem prísť. Je veľkým prínosom pre predprimárne vzdelávanie i to, že udržiavate a šírite myšlienku vzniku tejto krásnej profesijnej organizácie, že sa učiteľky a učitelia stretávajú, vzájomne si pomáhajú, hľadajú medzi sebou inšpiráciu, odovzdávajú si skúsenosti.
Ste pre mňa impulzom do budúcnosti pre organizovanie ďalších podujatí.
 
Je čas poďakovať aj sponzorom a partnerom, ktorý prispeli finančne a osobnou účasťou na celoslovenskej odbornej konferencii Materské školy v premenách času v Piešťanoch.
Aj vďaka ním bola konferencia výnimočná, tvorivá, zaujímavá a stala sa dôstojným miestom pre stretnutia, diskusie, námety, priateľstvá.
ĎAKUJEME VÁM ❤️
✅NOMILAND
✅za kávičku a občerstvenie AG FOODS
✅INFRA Slovakia pedagogické vydavateľstvo
✅STIEFEL, EUROCARD, CREATIVE, ELEMENTARYBARIBAL
✅ZVEDAVÉ DETI
✅PRO SOLUTION
✅RAABE
✅XEPAP
✅BARIBAL
✅GUDEN GUDEN
✅PRAŽIAREŇ KÁVY PIEŠTANY
✅TAKTIK
✅LENIVÁ UČITEĽKA
✅ZUZANA A GEJZA HAMRANOVCI
✅KIBO SPORT
✅INŠPIRÁCIA
✅ABC EDU
 
Dovidenia a teším sa na ďalšie podujatie organizované Spoločnosťou pre predškolskú výchovu. ❤️
november 2022 Metodický deň v Prešove
jar 2023 Celoslovenská odborná konferencia v Martine
Mgr. Adriana Makuchová
predsedníčka