Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, Piešťany 6. a 7. október 2022

Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, Piešťany 6. a 7. október 2022

Srdečne Vás pozývame na Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou dňa 6. a 7. októbra 2022 v Piešťanoch. Bližšie informácie získate v Pozvánke a pri elektronickom prihlasovaní.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Elektronické prihlasovanie na konferenciu

Pozvánka aj s organizačnými pokynmi