Odborno-zážitkový workshop Zapáľ svoj oheň a nenechaj ho vyhasnúť

24.01.2020 20:25

Dnes sme sa stretli s členkami regiónu Žiar nad Hronom na odborno-zážitkovom workshope. Celé popoludnie sa tiahlo príjemnou atmosférou, kľudnom a inšpiratívnom prostredí. Ďakujeme lektorke Marcelke za iný pohľad na problémy a ich riešenia pomocou zvukov, vážnej hudby, kresbou, vnútornou silou a spoznávania každej z nás.