Región Poprad

predsedníčka regiónu: Slávka Žoldáková,

počet členov v regióne: 88

kontakt:  zoldackas@gmail.com