Kvetoslava Krčulová

20.02.2014 20:49

Kvetoslava Krčulová stála v Martine v roku 1993 pri zrode myšlienky vytvorenia stavovskej organizácie a samotného vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu a následne niekoľko rokov napĺňala jej ciele ako dlhoročná predsedníčka SPV SR.

Podieľala sa na zavádzaní alternatívnych metód a prvkov do edukačného procesu v materských školách. Svoje poznatky a skúsenosti odovzdávala ako lektorka a vedúca Regionálneho a vzdelávacieho centra k metodike Krok za krokom v regiónoch Slovenska.

Práca v oblasti predškolskej výchovy bola pre ňu poslaním, ktorému zasvätila celý život.