Kolovrátok 2019

Kolovrátok 2019

Spoločnosť pre predškolskú výchovu-región Žilina

Vás srdečne pozýva na reprezentatívne pódiové vystúpenie materských škôl v jedinečnom projekte regionálnej výchovy KOLOVRÁTOK 2019

s názvom: KOLO,KOLO MLYNSKÉ dňa 12.4.2019 o 14 hod. v koncertnej sále ZUŠ L. Árvaya (Dolný Val, 202/12, Žilina).

Ďakujeme, že nás podporíte svojou účasťou.

Tešíme sa na Vás.

Pozvánka