Dupkajú nožičky, dupkajú

Dupkajú nožičky, dupkajú

Mesto Banská Bystrica, Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Banská Bystrica a Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica usporiadali v utorok 30. apríla 2019 dopoludnia 13. ročník prehliadky detských tanečných hier ,, Dupkajú nožičky, dupkajú“.Na pódiu sa postupne predstavili deti z 15 MŠ pod vedením svojich pani učiteliek z MŠ Sásovská cesta 21, MŠ Karpatská 3, MŠ 29. augusta, ZŠ a MŠ Brusno, MŠ Tulská 25, MŠ Nová, MŠ Šalgotarjánska, MŠ Radvanská 26, MŠ Profesora Sáru, MŠ Lazovná, ZŠ a MŠ Strelníky, SMŠ Tatranská 10, ZŠ a MŠ Hrochoť, MŠ Cesta k nemocnici a MŠ Buková.
Veľké poďakovanie patrí Alžbete Vránskej , predsedníčke SPV pre región Banská Bystrica, organizačnému tímu a pani učiteľkám v jednotlivých materských školách za príjemne strávený deň, ktorý bol odrazom nadšenia a profesionality.