Klnka - klnka 2019

Spoločnosť pre predškolskú výchovu - región Žilina

vyhlasuje pod záštitou akademického sochára a maliara Štefana Pelikána 3.ročník výtvarnej súťaže  KLNKA - KLNKA 2019 s názvom: VODA

plagát