Aktuality

Čo všetko získali tí, ktorí prišli a o čo všetko prišli tí, ktorí neboli...

  Čo všetko získali tí, ktorí prišli a o čo všetko prišli tí, ktorí neboli... Retrospektíva z celoslovenskej odbornej konferencie Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku V prekrásny slnečný deň (26. 04. – 27. 04. 2013) sa mesto Košice zaplnilo učiteľkami...

Celoslovenská prehliadka tvorivosti detí materských škôl Zlatá krajina

Dňa 20.03. 2013 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Úľanoch  už tretíkrát otvorila brána Zlatej krajiny. Konala sa pod  záštitou  Materskej školy slovenskej vo Veľkých Úľanoch, SPV región Galanta a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Akcie sa zúčastnilo 206 detí...

Celoslovenská odborná konferencia a 19. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu Košice

Spoločnosť pre predškolskú výchovu organizuje Celoslovenskú odbornú konferenciu Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl - Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku a 19. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu pod záštitou ministra školstva,...

Inovácia ISCED 0

Dňa 24. januára 2013 v Bratislave sa uskutočnilo pracovné stretnutie regionálnych predsedníčiek  a členiek Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Na stretnutie prijal pozvanie prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. aby predstavil prítomným pedagógom aktuálnu rovinu tvorby inovovaného...

Pozor zmena termínu a miesta Rady Spoločnosti

Pracovné rokovanie Rady Spoločnosti sa prekladá na 24. januára 2013 o 11,00 hod. v Materskej škole Bancíkova 2 Bratislava -...
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>