Pozvánka na Radu Spoločnosti

V dňoch 20. a 21. júna 2014 sa v Materskej škole Hrnčiarska ul. č.2 vo Zvolene uskutoční zasadnutie Rady Spoločnosti.