Problémové správanie detí v materských školách

Predchádzať neštandartnému vývinu v oblasti správania a konania dieťaťa od raného veku musia v prvom rade jeho rodičia. No z rôznych dôvodov častokrát túto neľahkú úlohu jeho najbližší nezvládajú, dokonca sú spúšťačom problémového správania sa dieťaťa v domácom prostredí i v detskom kolektíve. Materská škola tak plní preventívnu funkciu a v jej prostredí učiteľky môžu podchytiť faktory signalizujúce vznik možnej poruchy správania v neskoršom veku dieťaťa či jeho školského neúspechu. Dňa 09. apríla 2014 v priestoroch MŠ - Šafárikova trieda 4 v Košiciach zorganizovala SPV región Košice a Košice - okolie odborný seminár pod názvomProblémové správanie detí v materských školách, ktorého lektorkou bola uznávaná detská psychiatrička MUDr. Terézia Rozenbergerová. Že táto téma je v prostredí materských škôl aktuálna, potvrdila aj vysoká účasť učiteliek materských škôl v počte 72 účastníčok. Pani doktorka veľmi odborným no pútavým a skúsenosťami podloženým výkladom potvrdila nezastupiteľnú úlohu materských škôl pri výchove detí, no jednoznačne zvýraznila potrebnú spoluprácu a intervenciu rodiny. 
Aj touto cestou ešte raz ďakujeme pani Terke, že prijala naše pozvanie. S učiteľkami sa rozlúčila prísľubom ďalšej návštevy so zaujímavými témami z oblasti detských problémov.
" Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet. Ty však môžeš zmeniť celý svet jednej osoby." (Albert Einstein)