Aktuality

Rada Spoločnosti

Dňa 17. a 18. januára 2014 sa uskutoční pracovné stretnutie Rady Spoločnosti v Turčianskych Tepliciach.

POČÚVANIE HUDBY V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región KOŠICE a KOŠICE - OKOLIE zorganilzovala v mesiaci november odborný seminár POČÚVANIE HUDBY V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ. Lektorkou seminára bola úžasná, vtipná a erudovaná odborníčka na hudobnú výchovu p. PaedDr. ANIČKA DEREVJANÍKOVÁ, PhD. z PF v Prešove....

Rada Spoločnosti

Dňa 4.10.2013 na MŠ Ul. Hrnčiarska 2 vo Zvolene zasadne Rada Spoločnosti pod vedením novej predsedníčky PaedDr. Jany Bolebruchovej.      

Štátny vzdelávací program pre materské školy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladáme vám na verejnú diskusiu a pripomienkovanie štátny vzdelávací program pre materskú školu.Vaše návrhy, podnety a pripomienky môžete posielať do 30. júna 2013 na adresu spolocnostzvolen@gmail.com alebo do 31.októbra 2013 na...

Postrehy zo Stockholmu

  Odborná zahraničná stáž Štokholm 2012 V mesiaci jún 2012 bolo v rámci projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania zverejnené Oznámenie o konaní výberového konania na zahraničnú stáž. Miestom konania odbornej stáže bol Štokholm...
<< 20 | 21 | 22 | 23 | 24 >>