Rada Spoločnosti

V dňoch 20. a 21. júna 2014 sa uskutočnilo zasadnutie členov Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu vo Zvolene. Bližšie informácie nájdete v zápisnici zo zasadnutia.