Aktuality

Štátny vzdelávací program pre materské školy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladáme vám na verejnú diskusiu a pripomienkovanie štátny vzdelávací program pre materskú školu.Vaše návrhy, podnety a pripomienky môžete posielať do 30. júna 2013 na adresu spolocnostzvolen@gmail.com alebo do 31.októbra 2013 na...

Postrehy zo Stockholmu

  Odborná zahraničná stáž Štokholm 2012 V mesiaci jún 2012 bolo v rámci projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania zverejnené Oznámenie o konaní výberového konania na zahraničnú stáž. Miestom konania odbornej stáže bol Štokholm...

Čo všetko získali tí, ktorí prišli a o čo všetko prišli tí, ktorí neboli...

  Čo všetko získali tí, ktorí prišli a o čo všetko prišli tí, ktorí neboli... Retrospektíva z celoslovenskej odbornej konferencie Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku V prekrásny slnečný deň (26. 04. – 27. 04. 2013) sa mesto Košice zaplnilo učiteľkami...

Celoslovenská prehliadka tvorivosti detí materských škôl Zlatá krajina

Dňa 20.03. 2013 sa v Kultúrnom dome vo Veľkých Úľanoch  už tretíkrát otvorila brána Zlatej krajiny. Konala sa pod  záštitou  Materskej školy slovenskej vo Veľkých Úľanoch, SPV región Galanta a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Akcie sa zúčastnilo 206 detí...

Celoslovenská odborná konferencia a 19. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu Košice

Spoločnosť pre predškolskú výchovu organizuje Celoslovenskú odbornú konferenciu Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl - Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku a 19. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu pod záštitou ministra školstva,...
<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>