Aktuality

Materské školy v ANGLICKU 2014

Spoločnosť pre predškolskú výchovu Vám ponúka študijno-poznávací zájazd za skúsenosťami do Anglicka, v čase od 16.11.- 22.11.2014. Pozvánka a prihláška tu.

Rada Spoločnosti

V dňoch 20. a 21. júna 2014 sa uskutočnilo zasadnutie členov Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu vo Zvolene. Bližšie informácie nájdete v zápisnici zo zasadnutia.

Pozvánka na Radu Spoločnosti

V dňoch 20. a 21. júna 2014 sa v Materskej škole Hrnčiarska ul. č.2 vo Zvolene uskutoční zasadnutie Rady Spoločnosti.

ODBORNÝ SEMINÁR LOGOPEDICKÁ PREVENCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

SPV Košice a Košice – okolie opäť zorganizovala odborný seminár pre pedagogických zamestnancov materských škôl na aktuálnu tému. Ako lektor bola pozvaná p. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá si pripravila odborný seminár na...

Problémové správanie detí v materských školách

Predchádzať neštandartnému vývinu v oblasti správania a konania dieťaťa od raného veku musia v prvom rade jeho rodičia. No z rôznych dôvodov častokrát túto neľahkú úlohu jeho najbližší nezvládajú, dokonca sú spúšťačom problémového správania sa dieťaťa v domácom prostredí i v detskom kolektíve....
<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>