Poďakovanie

Vážené kolegyne, 17. a 18. apríla 2015 sa uskutočnil 21.Snem a Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou v Šali. Za príjemné prostredie, samotnú organizáciu ďakujeme organizačnému tímu pod vedením predsedkyne regiónu Šaľa - Žanetke Gužíkovej, v spolupráci s primátorom Mesta Šaľa Jozefom Belickým.  Atmosféra konferencie bola podčiarknutá úžasným programom  detí z materských škôl, odbornými a aktuálnymi referátmi a workshopmi so svojimi lektormi. Účastníci z celého Slovenska sa zúčastnili programu podľa svojho záujmu v dvoch dňoch. Svoje dojmy a zážitky si účastníčky vymenili na slávnostnom večernom raute. Veríme, že konferencia splnila očakávania nielen organizátorov ale hlavne našich účastníkov.