Celoslovenská odborná konferencia a 21. Snem Spoločnosti

Vážené členky, pozývame vás na Celoslovenskú odbornú konferenciu a 21. Snem Spoločnosti v Šali 17. a 18. apríla 2015. Zároveň sa môžete elektrornicky prihlásiť na našom portáli. Počet účastníkov je obmedzený, preto neváhajte. Tešíma sa Vašu bohatú účasť.

Pozvánka

Prihlasovanie účastníkov