Aktuality

Možnosť pripomienkovať a podávať návrhy Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“

Ministerstvo školstva dnes zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva. Na jeho príprave sa podieľal tím expertov v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik,  Ivan Juráš, Juraj...

Podporné stanovisko

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, ktorá ako nezávislá organizácia združuje k dnešnému dňu 2611 členov, odborníkov z  teórie a praxe predprimárneho vzdelávania v rámci celého Slovenska, vyjadruje týmto podporné stanovisko pre podnety a námety k navrhovanej reforme vzdelávania v regionálnom...

Vyhlásenie k NP Učiace sa Slovensko

Vyhlásenie členiek Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu SR k návrhu cieľov Národného programu UČIACE SA SLOVENSKO   MY, členky Rady Spoločnosti pre predškolskú výchovu na Slovensku, zastupujúce 2611 učiteliek materských škôl (odborníkov z teórie a praxi), plne stojíme za pripomienkami...

Učiace sa Slovensko

Vážené kolegyne, Dávame do pozornosti pripomienky k návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Vyhlásenie SPV Poprad Pripomienky 4 Pripomienky3 Pripomienky2 Pripomienky1 Pripomienky región Tvrdošín Pripomienky región Tvrdošín Hladovka Pripomienky región...

Stanovisko MŠ Svidník k Národnému programu Učiace sa Slovensko

Vážené kolegyne,  pripájame stanovisko k Národnému programu Učiace sa Slovensko kolektívu pedagogických zamestnancov z MŠ zo Svidníka. Hlboko si vážime ich podporu a budeme rady, ak sa pridajú aj ostatné materské školy.  Stanovisko MŠ Svidník
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>