Pripravujeme

Vážené kolegyne,kolegovia

 
dávam Vám do pozornosti Celoslovenskú odbornú konferenciu Spoločnosti pre predškolskú výchovu s medzinárodnou účasťou a 24.Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu s názvom: ,,História a umenie v živote dieťaťa", ktorá sa uskutoční v dňoch 12.4.2018 -13.4.2018 v Banskej Štiavnici. 
 
Vopred sa teším na Vašu účasť.
 
PaedDr. Jana Bolebruchová