Platnosť kreditov

Stanovisko pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo veci doby platnosti priznaných kreditov.

Stanovisko