Archív článkov

Správa o činnosti regiónov za rok 2018

08.04.2019 20:03
Správa o činnosti za rok 2018

Správa o činnosti za rok 2017

15.04.2018 21:11
Správa o činnosti 2017

Personálne riadenie materských škôl

09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Deň učiteľov - významné ocenenie

22.04.2014 17:49
28.3.2014 pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani učiteľke zo ZŠ s MŠ v Čimhovej, Bc. Terézii Loffajovej - Ďakovný list, za významný prínos v oblasti predprimárneho vzdelávania. Úprimne jej gratulujeme...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)

Radostníček 11

04.03.2014 22:09
Radostníček 11

Kvetoslava Krčulová

20.02.2014 20:49
Kvetoslava Krčulová stála v Martine v roku 1993 pri zrode myšlienky vytvorenia stavovskej organizácie a samotného vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu a následne niekoľko rokov napĺňala jej ciele ako dlhoročná predsedníčka SPV SR. Podieľala sa na zavádzaní alternatívnych metód...

Kvetoslava Krčulová

20.02.2014 20:47
Kvetoslava Krčulová stála v Martine v roku 1993 pri zrode myšlienky vytvorenia stavovskej organizácie a samotného vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu a následne niekoľko rokov napĺňala jej ciele ako dlhoročná predsedníčka SPV SR. Podieľala sa na zavádzaní alternatívnych metód...

Radostníček č.10

02.10.2013 21:56
Školský časopis
Záznamy: 1 - 10 zo 14
1 | 2 >>