Archív článkov

Hlavné referáty z celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou v Piešťanoch MATERSKÉ ŠKOLY V PREMENÁCH ČASU.

14.11.2022 20:23
❖ PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Výzvy materských škôl ❖ Mgr. Ján Sitarčík, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dopad novely zákona 138/2019 Z.z. na činnosť školy  ❖ PaedDr. Ilona...

Odborno-zážitkový workshop Zapáľ svoj oheň a nenechaj ho vyhasnúť

24.01.2020 20:25
Dnes sme sa stretli s členkami regiónu Žiar nad Hronom na odborno-zážitkovom workshope. Celé popoludnie sa tiahlo príjemnou atmosférou, kľudnom a inšpiratívnom prostredí. Ďakujeme lektorke Marcelke za iný pohľad na problémy a ich riešenia pomocou zvukov, vážnej hudby, kresbou, vnútornou silou a...

Reformy kurikula na preprimárnom stupni školy a postoje učiteľov k nej, Prof.PhDr. Beata KOSOVÁ, CSc.

27.10.2019 13:46
REFORMY KURIKULA - príspevok

Personálne riadenie materských škôl

09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Deň učiteľov - významné ocenenie

22.04.2014 17:49
28.3.2014 pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani učiteľke zo ZŠ s MŠ v Čimhovej, Bc. Terézii Loffajovej - Ďakovný list, za významný prínos v oblasti predprimárneho vzdelávania. Úprimne jej gratulujeme...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)

Radostníček 11

04.03.2014 22:09
Radostníček 11

Kvetoslava Krčulová

20.02.2014 20:49
Kvetoslava Krčulová stála v Martine v roku 1993 pri zrode myšlienky vytvorenia stavovskej organizácie a samotného vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu a následne niekoľko rokov napĺňala jej ciele ako dlhoročná predsedníčka SPV SR. Podieľala sa na zavádzaní alternatívnych metód...

Kvetoslava Krčulová

20.02.2014 20:47
Kvetoslava Krčulová stála v Martine v roku 1993 pri zrode myšlienky vytvorenia stavovskej organizácie a samotného vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu a následne niekoľko rokov napĺňala jej ciele ako dlhoročná predsedníčka SPV SR. Podieľala sa na zavádzaní alternatívnych metód...
Záznamy: 1 - 10 zo 15
1 | 2 >>