Archív článkov

Správa o činnosti regiónov za rok 2023

16.04.2024 21:51
A Správa o činnosti regiónov SPV 2023.pptx (12,7 MB)

Príklady dobrej praxe

02.05.2023 17:03
Ukážky dobrej praxe, prezentované na Celoslovenskej odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou "Materské školy v premenách času", ktorá sa konala 27.-28.4. 2023 v Martine. Záhada zmiznutej knižky Záhada zmiznutej knižky video Saunovanie v materskej škole Detské práva

Prezentácia - 30. výročie vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu

29.04.2023 14:14
Pri príležitosti 30. výročia vzniku Spoločnosti pre predškolskú výchovu bola vytvorená prezentácia činnosti v jednotlivých regiónoch. Prezentácia Prezentácia Video

Odborno-zážitkový workshop Zapáľ svoj oheň a nenechaj ho vyhasnúť

24.01.2020 20:25
Dnes sme sa stretli s členkami regiónu Žiar nad Hronom na odborno-zážitkovom workshope. Celé popoludnie sa tiahlo príjemnou atmosférou, kľudnom a inšpiratívnom prostredí. Ďakujeme lektorke Marcelke za iný pohľad na problémy a ich riešenia pomocou zvukov, vážnej hudby, kresbou, vnútornou silou a...

Reformy kurikula na preprimárnom stupni školy a postoje učiteľov k nej, Prof.PhDr. Beata KOSOVÁ, CSc.

27.10.2019 13:46
REFORMY KURIKULA - príspevok

Personálne riadenie materských škôl

09.06.2016 12:49
Prezentácia - MŠ.pptx (86252)

Pripomienky k inovovanému ŠVP pre materské školy

08.06.2014 20:08
 Spoločnosť pre predškolskú výchovu Pripomienky k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy 1)   V súlade s platným právnym stavom štátny vzdelávací program by mal mať názov: „Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie“. 2)  ...

Deň učiteľov - významné ocenenie

22.04.2014 17:49
28.3.2014 pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani učiteľke zo ZŠ s MŠ v Čimhovej, Bc. Terézii Loffajovej - Ďakovný list, za významný prínos v oblasti predprimárneho vzdelávania. Úprimne jej gratulujeme...

Správa za rok 2013

14.04.2014 20:11
Prezentácia Správa Spoločnosti (5)nová.pptx (279,8 kB)

Radostníček 11

04.03.2014 22:09
Radostníček 11
Záznamy: 1 - 10 zo 17
1 | 2 >>