Deň učiteľov - významné ocenenie

22.04.2014 17:49

28.3.2014 pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani učiteľke zo ZŠ s MŠ v Čimhovej, Bc. Terézii Loffajovej - Ďakovný list, za významný prínos v oblasti predprimárneho vzdelávania. Úprimne jej gratulujeme a tejto skromnej, múdrej a nezištnej PANI UČITEĽKE prajeme, aby svoju lásku k deťom rozdávala ešte veľmi dlho.